Mọi người ơi mình tính mua 1 laptop <=20tr phục vụ cho việc : sử dụng các phần mềm kỹ thuật(autocad,solid,... ), Lập trình, và các phần mềm mô phỏng,1 ít về độ hoạ. mình không chơi game . Mong mọi người chỉ hướng ạ . Cảm ơn mọi người nhiều!!

6
2
this
Bạn cần đăng nhập để bình luận!
banner

Ai mới nhận danh hiệu?

Cộng đồng nổi bật

Thành viên nổi bật