Mọi người xem giúp mình là máy mình chạy trò này với mức thông số như ảnh chơi lâu dài có ổn không ạ , mình cám ơn !

Mọi người xem giúp mình là máy mình chạy trò này với mức thông số như ảnh chơi lâu dài có ổn không ạ...
2
2
this
Bạn cần đăng nhập để bình luận!
banner

Ai mới nhận danh hiệu?

Cộng đồng nổi bật

Thành viên nổi bật