Muốn xuất ra tv 4k để xem phim thì có cần cpu, card, ram mạnh hay chỉ phụ thuộc vào cổng xuất và dây chuyển thôi ạ. E xin cảm ơn ạ

3
4
this
Bạn cần đăng nhập để bình luận!
banner

Ai mới nhận danh hiệu?

Cộng đồng nổi bật

Thành viên nổi bật