Nếu mình mua laptop online thì mình nên chọn chỗ nào ạ ??

Xin hãy giúp e 


4
1
this
Bạn cần đăng nhập để bình luận!
banner

Ai mới nhận danh hiệu?

Cộng đồng nổi bật

Thành viên nổi bật