Nhờ mọi người tư vấn giúp là giữa chiếc lenovo ideapab 730s và chiếc lenovo ideapad 720s thì nên chọn mẫu nào ạ.

0
0
this
Bạn cần đăng nhập để bình luận!
banner

Ai mới nhận danh hiệu?

Cộng đồng nổi bật

Thành viên nổi bật