Minhsurfing

Minhsurfing

@minhsurfinvQ997 5 tháng

S20 lộ-một-cách-có-chiến-lược hết rồi. Điều mà mình thấy hơi buồn là có thể VN mình vẫn sẽ phải dùng bản Exynos tiếp thôi :<

S20 lộ-một-cách-có-chiến-lược hết rồi. Điều mà mình thấy hơi buồn là có thể VN mình vẫn sẽ phải dùng...
5
4
this
Bạn cần đăng nhập để bình luận!
banner

Ai mới nhận danh hiệu?

Cộng đồng nổi bật

Thành viên nổi bật