Series bài viết Kotlin vi diệu.

Blog trở lại sau thời gian dài đi tránh dịch covid-19 :v, với series bài viết Kotlin vi diệu.  


Kotlin đang phát triển mạnh. Đang được kì vọng là ngôn ngữ … có thể thay thế được Java – một ngôn ngữ lập trình lâu đời và hiện vẫn đang được dùng rất phổ biến.


Vậy tại sao lại như vậy ? Java có điểm gì chưa được ? Tại sao lại thay thế được ? Nó có điểm gì hay, điểm gì tốt, chưa hoàn thiện ? Nên dùng chứ ?


Series Kotlin vi diệu sẽ giải thích cho bạn những điều đó 😀


Hãy xem ngay tại: 


Phần 2 của bài viết đọc tại đây nhé mn: 


Phần 1 mình đã ra trước đó rồi, mn có thể xem tại đây:

media widget
1
0
this
Bạn cần đăng nhập để bình luận!
banner

Ai mới nhận danh hiệu?

Cộng đồng nổi bật

Thành viên nổi bật