Số điểm tròn trĩnh

Đây là số điểm của mình trước khi đăng bài này

Cho mình xin ý kiến nhé!


Mọi người đừng ném đá mình, nếu có ném thì cũng “ném yêu” với ném nhẹ tay thui nhé!

6
1
this
Bạn cần đăng nhập để bình luận!

Ai mới nhận danh hiệu?

Cộng đồng nổi bật

Thành viên nổi bật