SSD

Mọi người ơi có ổ ssd cắm ngoài nào dưới 2tr5 có dung lượng từ 400gb trở lên thì chỉ cho tớ với

6
2
this
Bạn cần đăng nhập để bình luận!

Ai mới nhận danh hiệu?

Cộng đồng nổi bật

Thành viên nổi bật