Sự comeback của XePro nhờ sự ủng hộ nhiệt tình của anh em với #Xe

Lần đầu làm chuyện ấy cùng Nhà Thơ PTA​​​​​​​

Các cụ vào xem, cho cháu nó xin một liek, và comment chém mạnh tay để cháu nó mau lớn nhé ạ. 

Lần đầu hơi bỡ ngỡ, hứa sẽ cải tiến trong các lần nói sau. Mong các anh em ủng hộ. Hai kênh chung một nhà, thôi thì: 

Bầu ơi thương lấy bí cùng 

Tuy rằng khác kênh nhưng vẫn thương lấy bí cùng nhé kkkk10
11
this
Bạn cần đăng nhập để bình luận!
banner

Ai mới nhận danh hiệu?

Cộng đồng nổi bật

Thành viên nổi bật