Thay đổi giao diện, layout Firefox với CSS


  • Nếu các bạn ủng hộ mình sẽ làm một bài hướng dẫn vì nó không đơn giản chỉ là click tải theme hay addon về nữa.
  • Bạn có thể thay đổi layout (vị trí các nút, vị trí toolbar, nav-bar, v.v), màu sắc, ẩn hiện các thành phần, shadow, border, v.v
7
1
this
Bạn cần đăng nhập để bình luận!

Ai mới nhận danh hiệu?

Cộng đồng nổi bật

Thành viên nổi bật