Tư vấn

Mọi người ới cho mình hổi là con CPU i7 6600U có lập trình phần mềm được không ạ

Cam ơn mọi người

5
2
this
Bạn cần đăng nhập để bình luận!

Ai mới nhận danh hiệu?

Cộng đồng nổi bật

Thành viên nổi bật