Tư vấn màn 2K

Mình tính mua con màn Viewsonic 3276-2k-mhd. 

Không biết RTX 2060 kéo ok không nhỉ. 

Với lại đang dùng 24 inch full HD. 32 inch 2k có rỗ hơn 24 inch HD không?

Tks các bạn

0
2
this
Bạn cần đăng nhập để bình luận!
banner

Ai mới nhận danh hiệu?

Cộng đồng nổi bật

Thành viên nổi bật