NguyenDuc

NguyenDuc

@nguyenduc6EUgS 1 tuần

Xin các bác tư vấn giúp em!

Em muốn mua 1 Laptop tầm giá 12tr đổ xuống.

muc đích sử dụng là học tập.

tiêu trí của em là nhẹ va đẹp.

0
2
this
Bạn cần đăng nhập để bình luận!

Ai mới nhận danh hiệu?

Cộng đồng nổi bật

Thành viên nổi bật