Đăng bởi Nguyễn Dương 03/07/2019

Xin học powerpoint,photoshop.


Khi nào anh hưng khúc rảnh có thể dạy em học powerpoint và adobe photoshop được ko ạ???

6
Nguyễn Dương

Điểm

19

Ngày tham gia

15/06/2019
4 this
0 this
0 this
0 this
3 this

Đăng nhập

Chưa có tài khoản? Đăng ký

Tham gia Cồng động ThinkView.

Khi đăng ký bạn có thể bình luận, chia sẻ, và tương tác với rất nhiều thành viên khác. Hãy cùng xây dựng một cộng đồng hữu ích và vui vẻ!

Đã có tài khoản? Đăng nhập
Đầu trang