Xin ý kiến về mẫu này, e học IT.

VIVOBOOK A512DA-EJ418T

-AMD R7-3700U,vega10,ram8,SSD512,cache4,,pin3cells-42Wh

Xin ý kiến về mẫu này, e học IT.VIVOBOOK A512DA-EJ418T-AMD R7-3700U,vega10,ram8,SSD512,cache4,,pin3c...
5
2
this
Bạn cần đăng nhập để bình luận!
banner

Ai mới nhận danh hiệu?

Cộng đồng nổi bật

Thành viên nổi bật