Drag to reposition your photo
Hủy
Lưu

Cập nhật trạng thái

Hưng Khúc
đã chia sẻ...
đã có RTX 2060
Huỳnh Huy
349$ cho 1 con FE, chắc mấy con Custom về VN tầm 10tr 1f600.png
Tháng 1 7, 2019
Hưng Khúc
Hưng Khúc đã trả lời - 1 trả lời
Huỳnh Huy
10tr cho em có hiệu năng theo như công bố là gần sát đích RTX 2070 thì có vẽ quá thơm. Nvidia đang chơi bạc bip hay sao 1f642.png
1
1
Tháng 1 7, 2019