Drag to reposition your photo
Hủy
Lưu

Phạm Quốc Trị

Nam. Sống tại Cần Thơ,  Viet Nam. Ngày sinh 8-03-97.
Giới thiệu bản thân
Sinh viên đại học Cần Thơ vẫn chưa ra trường, đam mê công nghệ, học nghành xây dựng
Bạn bè
Không có thêm gì cả