Drag to reposition your photo
Hủy
Lưu

Trần Ngọc Sang

Nam. Sống tại Bình Dương,  Viet Nam. Ngày sinh 2-01-01.
Giới thiệu bản thân
Nhút nhát, hơi khó gần nếu chưa quen biết. Nhấn mạnh là chưa quen thôi. :)))
Quen rồi thấy cảnh. :)))
Trần Ngọc Sang
updated his profile photo.
Tải thêm