Drag to reposition your photo
Hủy
Lưu

Link

Tuấn Anh
Cập nhật #minigame anh em check và gửi thông tin để nhận quà nhé. Những game còn lại bên Samsung sẽ liên hệ gửi quà trong tuần tới nhé. Anh em nào hôm trước chưa check thì xem lại ở phần comment link...Xem thêm