Drag to reposition your photo
Hủy
Lưu
ĐA
Vừa coi video này. Có góp ý đôi chút là max option của nó xài 9900k 2080 xài sạc 330W + 180W chứ không phải là 240W + 180W như Ad Hưng Khúc nói :D. Và về việc nếu như Ad Hưng Khúc định lắp CPU 9900k t...Xem thêm
Tải thêm