Chuongmd

Chuongmd

@chuongmdJ1xNq

Tham gia: 2020-02-10 23:04:23

  • Thành viên chính thức
Vẫn chưa được ai theo dõi cả! :((
Chuongmd

Chuongmd

@chuongmdJ1xNq 2 tuần

Tư vấn nguồn máy tính 550w Plus Bronze

Mình đang tìm một con nguồn 550w Plus Bronze cho dàn PC. Nhờ anh xem tư vấn cho con nguồn best p/p ở thời điểm hiện tại. 

2
0

Ai mới nhận danh hiệu?

Cộng đồng nổi bật

Thành viên nổi bật