Dương DT

Dương DT

@duongdtBl2nP

Tham gia: 2020-02-10 22:47:29

  • Thành viên chính thức
Vẫn chưa được ai theo dõi cả! :((

Với nhu cầu hộ gia đình thì nên ưu tiên lắp mạng của bên nào vậy mn?

5
4

Mọi người cho e hỏi với nhu cầu chơi game ít, chủ yếu học tập và làm việc về lập trình thì con p5440 này thế nào ạ? Hoặc ai có tư vấn gì cho e cảm ơn 😍

Mọi người cho e hỏi với nhu cầu chơi game ít, chủ yếu học tập và làm việc về lập trình thì con p5440... Mọi người cho e hỏi với nhu cầu chơi game ít, chủ yếu học tập và làm việc về lập trình thì con p5440...
4
3

Ai mới nhận danh hiệu?

Cộng đồng nổi bật

Thành viên nổi bật