Hoangviet210201

Hoangviet210201

@hoangviet2vbSAm

Tham gia: 2019-12-31 18:36:38

  • Thành viên chưa xác thực
Đang được Trương Hùng theo dõi!
Hoangviet210201

Hoangviet210201

@hoangviet2vbSAm 8 tháng

XIN GÓP Ý ACE TRÊN GROUP

hiện tại em đang là sinh viên năm nhất,tế này bâng khuân g giữa việc nên mua macbook air 2018 hay là là nên mua macbook air 2019,cho em ý kiến ạ(em chủ yếu dùng để học hành)

5
2
banner

Ai mới nhận danh hiệu?

Cộng đồng nổi bật

Thành viên nổi bật