Jack Do

Jack Do

@jackdoeqsIu

Tham gia: 2020-03-25 18:38:07

  • Thành viên chính thức
Vẫn chưa được ai theo dõi cả! :((

Mọi người cho em hỏi trong MS Word bên Window để highlight text thì Ctrl + Alt + H vậy bên MacOS là gì vậy mọi người?

Em cảm ơn !

2
0
2
0
3
0

Mọi người cho em hỏi làm sao vừa kết nối airpod vừa kết nối earpod với macbook để nghe được cả 2 vậy ???

Mọi người cho em hỏi làm sao vừa kết nối airpod vừa kết nối earpod với macbook để nghe được cả 2 vậy...
2
2
banner

Ai mới nhận danh hiệu?

Cộng đồng nổi bật

Thành viên nổi bật