Jack Do

Jack Do

@jackdoeqsIu

Tham gia: 2020-03-25 18:38:07

  • Thành viên chính thức
Vẫn chưa được ai theo dõi cả! :((

Mọi người cho em hỏi có ai bị vậy ko? Em chặn số này nó lại gửi số khác. Haizzzzz

Mọi người cho em hỏi có ai bị vậy ko? Em chặn số này nó lại gửi số khác. Haizzzzz
2
0

Mọi người cho em hỏi trong MS Word bên Window để highlight text thì Ctrl + Alt + H vậy bên MacOS là gì vậy mọi người?

Em cảm ơn !

2
0
2
0
3
0

Mọi người cho em hỏi làm sao vừa kết nối airpod vừa kết nối earpod với macbook để nghe được cả 2 vậy ???

Mọi người cho em hỏi làm sao vừa kết nối airpod vừa kết nối earpod với macbook để nghe được cả 2 vậy...
2
2
banner

Ai mới nhận danh hiệu?

Cộng đồng nổi bật

Thành viên nổi bật