Jack Do

Jack Do

@jackdoeqsIu

Tham gia: 2020-03-25 11:38:07

  • Thành viên chính thức
Vẫn chưa được ai theo dõi cả! :((

Mọi người cho em hỏi làm sao vừa kết nối airpod vừa kết nối earpod với macbook để nghe được cả 2 vậy ???

Mọi người cho em hỏi làm sao vừa kết nối airpod vừa kết nối earpod với macbook để nghe được cả 2 vậy...
1
1

Ai mới nhận danh hiệu?

Cộng đồng nổi bật

Thành viên nổi bật