Long Hoang

Long Hoang

@longhoangN8jvx

Tham gia: 2020-03-25 16:36:11

  • Thành viên chính thức
Vẫn chưa được ai theo dõi cả! :((
Long Hoang

Long Hoang

@longhoangN8jvx 3 tháng

Có bạn nào dùng macbook mà sau khi shutdown rồi, bấm bất cứ nút nào máy cũng mở lên lại không? Bạn nào biết cách tắt tính năng này đi chỉ giáo mình với. Đôi lúc muốn vệ sinh bàn phím mà máy cứ mở lên khó chịu lắm :D

1
0
banner

Ai mới nhận danh hiệu?

Cộng đồng nổi bật

Thành viên nổi bật