Luật Huỳnh

Luật Huỳnh

@luathuynhj88qB

Tham gia: 2020-01-08 04:29:16

  • Thành viên chưa xác thực
Vẫn chưa được ai theo dõi cả! :((

Muốn xuất ra tv 4k để xem phim thì có cần cpu, card, ram mạnh hay chỉ phụ thuộc vào cổng xuất và dây chuyển thôi ạ. E xin cảm ơn ạ

3
4
banner

Ai mới nhận danh hiệu?

Cộng đồng nổi bật

Thành viên nổi bật