Minh Nguyễn

Minh Nguyễn

@minhnguyenwDfBn

Tham gia: 2020-03-16 21:51:26

  • Thành viên chưa xác thực
Vẫn chưa được ai theo dõi cả! :((

Help

tại sao e chia sẻ tab chrome từ đt lên pc mà pc lại k có phản ứng j v?

đt và pc sử dụng chrome cùng 1 tài khoản mail 

chrome trên đt e đã update lên bản mới nhất r
3
2

Ai mới nhận danh hiệu?

Cộng đồng nổi bật

Thành viên nổi bật