MinhnhatPT

MinhnhatPT

@minhnhatptJin6m

Tham gia: 2020-03-22 10:24:19

  • Thành viên chính thức
Vẫn chưa được ai theo dõi cả! :((
MinhnhatPT

MinhnhatPT

@minhnhatptJin6m 1 tuần

ae cho hỏi mình làm nhiều cách để tăng xung nhịp CPU lên rồi nhưng nhìn lại vẫn chỉ có 0.79GHz. ae tư vấn cho mình với

ae cho hỏi mình làm nhiều cách để tăng xung nhịp CPU lên rồi nhưng nhìn lại vẫn chỉ có 0.79GHz. ae t...
2
3
MinhnhatPT

MinhnhatPT

@minhnhatptJin6m 1 tuần

các bro giúp với:

laptop sau khi ngắt nguồn pin chuyển qua nguồn trực tiếp bị chậm khác phục sao vậy

1
2

Ai mới nhận danh hiệu?

Cộng đồng nổi bật

Thành viên nổi bật