NguyenDuc

NguyenDuc

@nguyenduc6EUgS

Tham gia: 2020-03-26 19:04:40

  • Thành viên chưa xác thực
Vẫn chưa được ai theo dõi cả! :((
NguyenDuc

NguyenDuc

@nguyenduc6EUgS 1 tuần

Xin các bác tư vấn giúp em!

Em muốn mua 1 Laptop tầm giá 12tr đổ xuống.

muc đích sử dụng là học tập.

tiêu trí của em là nhẹ va đẹp.

0
2

Ai mới nhận danh hiệu?

Cộng đồng nổi bật

Thành viên nổi bật