Tiến Thành

Tiến Thành

@tienthanh0S8tv

Tham gia: 2020-04-20 23:39:49

  • Thành viên chính thức
Vẫn chưa được ai theo dõi cả! :((

Em định mua chiếc dell G5-2019 này để học và sử  dụng 1 số phần mềm như auto cad,Ads,civil,..

vậy nên chọn ko ạ

Em định mua chiếc dell G5-2019 này để học và sử dụng 1 số phần mềm như auto cad,Ads,civil,..vậ...
2
2
banner

Ai mới nhận danh hiệu?

Cộng đồng nổi bật

Thành viên nổi bật