Trần Thế Thành

Trần Thế Thành

@tranthethanh95

Tham gia: 2020-05-11 17:26:05

  • Thành viên chưa xác thực
Vẫn chưa được ai theo dõi cả! :((

Mình đang tự học lập trình Python trên hệ điều hành Mac OS nhưng tài liệu mình tìm kiếm được đa số dạy trên hệ điều hành Windows. Ai biết nguồn tài liệu nào hướng dẫn lập trình Python trên Mac OS không ạ? Cho mình xin với.

2
0

Mình đang tự học lập trình Python trên hệ điều hành Mac OS nhưng tài liệu mình tìm kiếm được đa số dạy trên hệ điều hành Windows. Ai biết nguồn tài liệu nào hướng dẫn lập trình Python trên Mac OS không ạ? Cho mình xin với.

2
1
banner

Ai mới nhận danh hiệu?

Cộng đồng nổi bật

Thành viên nổi bật