Xuanmanh

Xuanmanh

@xuanmanh5Qq3H

Tham gia: 2020-02-07 21:42:33

  • Thành viên chính thức
Vẫn chưa được ai theo dõi cả! :((
Xuanmanh

Xuanmanh

@xuanmanh5Qq3H 7 tháng

tiêu chí màn đẹp ( em hay xem phim phiểng ) cấu hình ổn build tốt. em chỉ game nhẹ nhàng như fifa và lol thôi ạ. build ổn 1 tí vì em muốn sử dụng ổn định tầm 3 năm ạ

3
1

tài chính khoảng 20-25tr mn tư vấn cho em 1 chiếc laptop tốt với ạ

tiêu chí màn đẹp ( em hay xem phim phiểng ) cấu hình ổn build tốt. em chỉ game nhẹ nhàng như fifa và lol thôi ạ. build ổn 1 tí vì em muốn sử dụng ổn định tầm 3 năm ạ

1
1
banner

Ai mới nhận danh hiệu?

Cộng đồng nổi bật

Thành viên nổi bật