Hưng Khúc
lúc 26-11-18
10 Xem
Mô tả
ThinkPad X1 Extreme, P1 (2018): https://www.thinkpro.vn/thinkpad-pl218.html
HP Gaming Pavilion: https://www.thinkpro.vn/hp-pl217.html
Quốc Hưng: http://fb.com/hungquockhuc
Liệu rắng năm nay Apple có ...Xem thêm