Hưng Khúc
lúc 26-11-18
16 Xem
Mô tả
ThinkPad T570: https://www.thinkpro.vn/thinkpad-t570...
ThinkPad: https://www.thinkpro.vn/thinkpad-pl21...
Quốc Hưng: http://fb.com/hungquockhuc
Trong mức giá dưới 20 triệu thì ThinkPad T570 là sản ph...Xem thêm