Link

Minh Việt Lê
Nhiều anh em hay hỏi rằng tải Windows/Office ở đâu là link chuẩn và tổng hợp đủ. Thì đây nhé, đường link xịn từ Microsoft luôn https://tb.rg-adguard.net/public.php