tag cover
1 bài viết
#Rx 6700-xt
AMD Radeon RX 6700 XT ra mắt: Cạnh tranh trực tiếp RTX 3070, giá 479 USD
0 Bình luận 1 năm trước