tag cover
1 bài viết
#Tsmc 1nm
Cuộc chạy đua tới tiến trình 1nm của TSMC và khoản đầu tư khổng lồ 32 tỷ đô!
0 Bình luận 10 tháng trước