tag cover
1 bài viết
#Apple samsung
Apple đang dần chuyển sang dùng linh kiện Samsung, sau lệnh cấm nhà cung cấp Trung Quốc!
0 Bình luận 1 tuần trước