tag cover
1 bài viết
#Intel core-ultra
Chip Meteor Lake chính thức lộ diện, đối thủ thực sự của Apple M series!
1 Bình luận 6 tháng trước