tag cover
1 bài viết
#Intel xeon-scalable
Intel ra mắt vi xử lý trung tâm Xeon® Scalable Gen 3: Tích hợp AI, hiệu suất cải thiện 46%
0 Bình luận 3 ngày trước