tag cover
1 bài viết
#Microsoft layoffs
Cơn bão sa thải tràn đến Microsoft: Hơn 10,000 nhân viên mất việc!
0 Bình luận 10 tháng trước