tag cover
11 bài viết
#Amazon
Amazon khai mạc hội nghị thương mại điện tử trực tuyến 2021
0 Bình luận 1 tháng trước
Amazon công bố Báo cáo Hoạt động dành cho Doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam năm 2021
0 Bình luận 1 tháng trước
Ở Amazon, đôi lúc chúng tôi tuyển người chỉ để sa thải!
0 Bình luận 8 tháng trước
Biểu tượng ứng dụng của Amazon được thay đổi để “dễ nhìn” hơn
0 Bình luận 10 tháng trước
Jeff Bezos phải làm gì mới tiêu được hết 191 tỷ USD tài sản?
0 Bình luận 11 tháng trước
Những hình ảnh về trụ sở thứ hai của Amazon: Ngập tràn kính và cây xanh
1 Bình luận 11 tháng trước
Nóng! Jeff Bezos từ chức CEO Amazon
0 Bình luận 11 tháng trước