tag cover
2 bài viết
#Raytracing
[CES 2021] NVIDIA hỗ trợ DLSS cho một loạt game mới: Call of Duty: Warzone, The Medium,...
0 Bình luận 1 năm trước
Thử nghiệm Ray Tracing trên phần cứng 30 tuổi: Không trượt frame nào!
0 Bình luận 1 năm trước