tag cover
4 bài viết
#Ryzen 7000-series
AMD Ryzen 7000 trên laptop có thực sự hot?
0 Bình luận 2 tuần trước
Ryzen 9 7950X còn vượt qua cả i9-13900K?
0 Bình luận 1 tháng trước
AMD âm thầm chiếm spotlight của Intel bằng việc thay đổi ngày mở bán các CPU Ryzen 7000
3 Bình luận 1 tháng trước
AMD Ryzen 7000 Series thể hiện sức mạnh qua... vỏ hộp!
0 Bình luận 1 tháng trước