tag cover
3 bài viết
#Google tensor-g2
Google Tensor G2 vẫn chỉ là con chip với tiến trình 5nm "cũ kĩ"?
0 Bình luận 1 năm trước
Google Tensor G2 thể hiện kém ấn tượng?
0 Bình luận 1 năm trước
"Exynos đổi tên" - Google Tensor G2 lộ diện!
0 Bình luận 1 năm trước