tag cover
4 bài viết
#Ios 15
Đây là một trong những điều bất ngờ nhất về WWDC 2021
0 Bình luận 4 tháng trước
iOS 15 ra mắt trong tuần tới
0 Bình luận 4 tháng trước
iOS 14.7 Preview Beta 2 khiến eSIM không thể kết nối
0 Bình luận 4 tháng trước
iOS 15 sẽ có nhiều cải tiến lớn: Thông báo, iMessage, màn hình chính iPad và hơn thế nữa?
0 Bình luận 6 tháng trước