tag cover
4 bài viết
#Xe tu-hanh
Reuters: Intel mong muốn sản xuất chip cho xe tự hành
0 Bình luận 1 năm trước
Xiaomi chuẩn bị sản xuất ô tô điện, mẫu thử đầu tiên cập bến năm 2023?
0 Bình luận 1 năm trước
Đường thông minh "nói chuyện" với xe không người lái ở Trung Quốc
0 Bình luận 1 năm trước
Nếu start-up này thành công ở Trung Quốc, hàng triệu tài xế trên thế giới sẽ phải bỏ việc
0 Bình luận 1 năm trước