tag cover
13 bài viết
#Windows update
Windows 10 Sun Valley sẽ cải thiện trải nghiệm âm thanh Bluetooth ở nhiều mặt
0 Bình luận 1 năm trước
Task Manager trên Windows 10 đang được nâng cấp, thêm hai tính năng mới cho anh em!
0 Bình luận 1 năm trước
Các yếu tố giao diện mới của Sun Valley đang dần lộ diện trong Windows 10 Preview Build
0 Bình luận 1 năm trước
Microsoft âm thầm sửa lỗi hiệu suất gaming trên cập nhật Windows mới
0 Bình luận 1 năm trước
Hướng dẫn gỡ và chặn các bản cập nhật Windows 10 bị lỗi
0 Bình luận 1 năm trước
Đây là widget thời tiết và tin tức mới trên taskbar Windows 10, anh em thấy sao?
0 Bình luận 1 năm trước
Cập nhật mới nhất của Windows 10 đang ảnh hưởng nghiêm trọng tới hiệu suất gaming
0 Bình luận 1 năm trước
Microsoft cắt giảm khả năng đồng bộ hoạt động trên Windows Timeline
0 Bình luận 1 năm trước