tag cover
7 bài viết
#Arm
Chính phủ Anh điều tra vụ việc NVIDIA mua lại ARM vì lý do an ninh quốc gia
0 Bình luận 6 tháng trước
ArmV9 ra mắt: Tăng cường bảo mật và AI, hiệu suất cải thiện đáng kể
0 Bình luận 6 tháng trước
Qualcomm vừa chi tới 1,4 tỷ USD để bắt kịp Apple A series và M series
0 Bình luận 9 tháng trước
Apple M1 là…
0 Bình luận 10 tháng trước
Ai rồi cũng ARM thôi! AMD cũng không phải ngoại lệ!
3 Bình luận 10 tháng trước
Apple tiếp tục "Cách mạng ARM", quyết tâm thanh tẩy phần cứng ngoại lai
0 Bình luận 10 tháng trước
Thử nghiệm pin thực tế MacBook Air M1: Lâu gấp rưỡi phiên bản Intel!
0 Bình luận 10 tháng trước